BOKA RUM

Ankomst:

-

Vuxna

Barn

Rum

SÖK SÖK

Kulturpromenad på Östermalm

Östermalm - från militärt område till förnäm stadsdel
Området kallades tidigare Ladugårdslandet efter den kungsladugård som anlades här i början av 1400-talet. Den producerade mat för hovets husbehov och revs på 1600-talet. När Ladugårdslandet då började bebyggas gavs kronans sjöfolk företräde att bosätta sig här. Den militära närvaron har satt sina spår i gatornas namn. Ladugårdslandet döptes 1885 om till Östermalm men det gamla namnet lever delvis kvar i den del som sedan 1926 kallas Ladugårdsgärdet eller kort och gott Gärdet.

Storgatan
Storgatan ingick i den stadsplan som lades fram på 1640-talet och kallades redan då "Stora gatan". En av Östermalms äldsta byggnader ligger i hörnan av Skeppargatan. Det gula huset uppfördes 1738 och har tidigare använts som bryggeri, militärkasern, sjukhus och polisstation. Inne på gården finns en gammal stallbyggnad kvar.

Skriv ut vår fina kulturpromenad nedan!

Kulturpromenad på Östermalm

Sträckan för stadsvandringen finns utmärkt på kartan med numrering av särskilt intressanta platser. Kartan finns längst bak i foldern.